KONTAKT

Ivanka Princip

Direktor

+385 1 5548818 info@epamalgradnja.hr

Kristina Princip

Administracija i komercijala

+385 1 5548818 0994708322 kristina@epamalgradnja.hr

Bojan Princip

Voditelj radova

0993874858 bojan@epamalgradnja.hr

Ilijana Čuić

Ing.građ. i voditelj gradilišta

0922475617 ilijana@epamalgradnja.hr

Asim Kurahović

Strojarski Inženjer

0994903012 asim@epamalgradnja.hr

Ibro Čaušević

Voditelj radova

0993874857 ibro@epamalgradnja.hr