IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

EPAMAL GRADNJA  d.o.o., 10370 Dugo Selo, Jalševec Nartski, Cvetkovićeva 6, OIB: 01886578177, u obavljanju svoje djelatnosti, prikuplja i obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise.

Zaštita i sigurnost osobnih podataka naših kupaca, klijenata i poslovnih partnera je naš prioritet.

Molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate!

Voditelj obrade osobnih podataka

EPAMAL GRADNJAd.o.o. je voditelj obrade osobnih podataka u skladu sa zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka. EPAMAL GRADNJA d.o.o. kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom i/ili elektronskom obliku. EPAMAL GRADNJA d.o.o., u svom poslovanju može biti i izvršitelj obrade osobnih podataka.

Prikupljanje i korištenje osobnih podataka

EPAMAL GRADNJA d.o.o. prikuplja i upravlja osobnim podacima u svrhu kupoprodajnog odnosa za proizvode i usluge iz vlastite ponude te kako bi ispunio zakonske i regulatorne obveze kao i u svrhu ostvarenja vlastitih legitimnih interesa zakonitog poslovanja. Ako to od nas traže relevantni zakonski propisi, za određene ćemo razloge dodatno tražiti od korisnika njegovu (Vašu) izričitu privolu.

Razlozi zbog kojih obrađujemo osobne podatke radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obveza su:

 • prodaja roba i usluga
 • prodajne i marketinške aktivnosti EPAMAL GRADNJA d.o.o.
 • administriranje ugovornog odnosa
 • upravljanje i zaprimanje prigovora, pritužbi i reklamacija
 • postupak naplate ili prisilna naplata dugova
 • druge zakonske obveze koje proizlaze iz poslovanja EPAMAL GRADNJA d.o.o.

Razlozi radi kojih obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju naših poslovnih legitimnih interesa su:

 • obavještavanje o promjenama vezanim uz uvjete poslovanja
 • sprječavanje i otkrivanje prijevare

Za sve druge aktivnosti koje nisu pokrivene gore navedenim razlozima zatražit ćemo dodatnu privolu. Naši klijenti, u svakom trenutku, imaju pravo povući danu privolu.

Pristup osobnim podacima

EPAMAL GRADNJA d.o.o. poduzima tehničke i organizacijske mjere kako bi se prikupljeni osobni podaci obrađivali samo na način koji je u skladu s iskazanom svrhom. Ukoliko je nužno u svrhu izvršenja naših poslovnih aktivnosti, pristup osobnim podacima će biti omogućen trećim stranama i to: državnim tijelima i tijelima javne vlasti koja u svrhu provedbe zakonskih obveza imaju pravo pristupa osobnim podacima; odvjetnicima, servisnim službama, tiskari, financijskim ustanovama i drugim poslovnim partnerima. Svi osim državnih tijela i tijela javne vlasti osobne podatke obrađuju isključivo prema uputama EPAMAL GRADNJA d.o.o.

Obrada osobnih podataka

Korisnički osobni podaci će biti obrađivani unutar Europskog gospodarskog područja (EGP) od strane izvršitelja obrade koji su navedeni u poglavlju Pristup osobnim podacima, a čija je odgovornost i obveza zaštite osobnih podataka i čuvanja njihove povjerljivosti definirana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim mjerama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka. Vaši osobni podaci koje je EPAMAL GRADNJA d.o.o. prikupio u svrhe navedene u poglavlju Prikupljanje i korištenje osobnih podataka neće biti dostupni nikome tko za to nema ovlaštenje EPAMAL GRADNJA d.o.o.

Ostvarenje prava

Kada je to zakonski predviđeno, korisnik, kupac, klijent ima pravo na informacije o obradi njegovih osobnih podataka; povlačenje svoje privole u bilo koje vrijeme, ako osobne podatke obrađujemo uz danu privolu; ispravak ili dopunu osobnih podataka kako bi uvijek bili točni; brisanje osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; podnošenje prigovora EPAMAL GRADNJA d.o.o. ili nadležnom državnom tijelu.

EPAMAL GRADNJA d.o.o. svim zainteresiranima osigurava komunikacijske kanale zbog ostvarivanja svojih prava vezanih za zaštitu osobnih podataka i to postavljanjem zahtjeva:

 • poštom na adresu EPAMAL GRADNJA d.o.o., Cvetkovićeva 6, Jalševec Nartski, 10370 Dugo Selo
 • putem elektroničke pošte poslane sa u sustavu EPAMAL GRADNJA d.o.o.registrirane e-mail adrese na info@epamalgradnja.hr
 • putem web-forme na stranici www.epamalgradnja.hr

Neovisno o odabranom komunikacijskom kanalu zahtjev se podnosi osobno i na način da je djelatnicima EPAMAL GRADNJA d.o.o. omogućena identifikacija podnositelja zahtjeva.

Pravo na prigovor nadzornom tijelu

Osim prigovora na obradu osobnih podataka podnesenog EPAMAL GRADNJA d.o.o., prigovor na obradu osobnih podataka moguće je podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, 00385 (0)1 4609 999, azop@azop.hr , www.azop.hr

Čuvanje osobnih podataka

Vremenski period čuvanja osobnih podataka korisnika ovisi o svrsi radi koje ih obrađujemo.

Kontakt

Za bilo kakva pitanja o načinu korištenja osobnih podataka možete nas kontaktirati telefonom, e-mailom ili poštom kako slijedi:

 • slanjem elektroničke pošte na info@epamalgradnja.hr
 • pisanim putem na adresu: EPAMAL GRADNJA d.o.o., Cvetkovićeva 6, Jalševec Nartski, 10370 Dugo Selo
 • putem web obrasca koji se nalazi na www.epamalgradnja.hr
 • pozivom na telefon 01/5548-818

Za komunikaciju zbog ostvarivanja prava vezanih za zaštitu osobnih podataka potrebno je koristiti komunikacijske kanale definirane u poglavlju „Ostvarivanje prava“ kako bi svaki zahtjev bio urudžbiran a korisnik kao inicijator identificiran.

Ažuriranje Informacije o obradi osobnih podataka

EPAMAL GRADNJA d.o.o. redovno revidira i ažurira Informacije o obradi osobnih podataka sukladno promjenama u vlastitim poslovnim procesima ili temeljem zakonskih i regulatornih obveza. Važeća verzija Informacije o obradi osobnih podataka dostupna je na našim stranicama www.epamalgradnja.hr. Ukoliko dođe do značajnih promjena koje u većoj mjeri utječu na obradu osobnih podataka informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na web stranici te vas izravno informirati.

Kolačići (“cookies”) i praćenje internet aktivnosti

Kolačić je tekstualna datoteka koju web stranice koje posjećujete spremaju na korisnikov uređaj (računalo, tablet, smartphone). EPAMAL GRADNJA d.o.o. koristi kolačiće kako bi posjetiteljima olakšao i poboljšala pristup funkcijama koje im pruža EPAMAL GRADNJA d.o.o. web trgovina. Informacije koje prikupljamo kolačićima koriste se za pamćenje postavki i korisničkih aktivnosti na web stranici kao što su pregledavanje projekata, kretanje po stranicama i tako dalje.

Kolačiće korisnik može u svakom trenutku obrisati ili blokirati u postavkama svog internet preglednika. Ako korisnik s blokiranim kolačićima pristupi EPAMAL GRADNJA d.o.o. web stranici pojedine funkcionalnosti na stranici neće biti moguće.

EPAMAL GRADNJA d.o.o. na stranicama EPAMAL GRADNJA d.o.o. web stranici koristi usluge za analizu posjeta i praćenja navika kupaca kao npr. Google Analytics. Pružatelj usluga može uporabom kolačića pratiti korisnikove posjete našim i drugim internet sjedištima i na osnovu toga korisniku prikazivati EPAMAL GRADNJA d.o.o. plaćene oglase ili oglase drugih korisnika usluge. Prikaz oglasa korisnik može zaustaviti na stranici pružatelja usluga zaduženih za prikaz oglasa.

U Dugom Selu, travanj 2019. godine.

EPAMAL GRADNJA d.o.o.